Dlaczego warto zainwestować w sprzędo lutowania?
Przemysł

Dlaczego warto zainwestować w sprzędo lutowania?

Podczas kompletowania akcesoriów do lutownicy, często natrafiamy również na topnik do lutowania. I choć preparaty te są zwykle pomijane, przyglądając się im uważniej szybko możemy dojść do wniosku, że nie jest to wcale najlepsza decyzja. Czas więc przyjrzeć się im bliżej odkrywając największe zalety topnika.

Zalety lutowania z użyciem topnika

Lutowanie nie pozostaje bez wpływu na powierzchnię poddawaną temu zabiegowi. Niejednokrotnie tworzy się na niej warstwa niemetalicznych związków będąca efektem reakcji metalu i atmosfery, która go otacza. Niestety, powłoka ta nie pozostaje bez wpływu na lut i jego jakość. Bardzo często utrudnia uzyskanie trwałej spoiny.

Topniki do lutowania pozwalają na jej usunięcie, przyczyniają się więc do tego, że utrzymanie idealnej czystości łączonych powierzchni jest znacznie łatwiejsze niż w innych okolicznościach. Decydując się na jego stosowanie można też liczyć na to, że zapobiegnie się tworzeniu się tlenków w czasie lutowania.

Co ciekawe, przytoczone korzyści nie są jedynymi, na jakie możemy liczyć sięgając po topniki. Warto wspomnieć więc i o tym, że lutowanie przy ich użyciu umożliwia korzystanie z prądu o dużym natężeniu, a jednocześnie nie wiąże się z ryzykiem wysokiego promieniowania łuku. Zwiększa to wydajność pracy przyczyniając się jednocześnie do tego, że staje się ona bezpieczniejsza.

Cechy dobrego topnika

Nie każdy topnik jest rozwiązaniem jednakowo skutecznym. Kluczowe znaczenie ma jego temperatura topnienia, warto więc pamiętać, że powinna być ona niższa niż temperatura lutu.

Warto też pamiętać o znaczeniu temperatury parowania topnika, bo ta powinna być wyższa niż w przypadku lutu. Przed zakupem dobrze jest też upewnić się, że właściwości topnika są stabilne.