Wolność sumienia w zawodach medycznych
Zdrowie

Wolność sumienia w zawodach medycznych

Jednym z pojęć dotyczących zawodów medycznych, które wzbudza ogromne emocje jest klauzula sumienia. Jest to przepis, zgodnie z którym lekarz może odmówić wykonania danego świadczenia medycznego, jeśli stoi ono w sprzeczności z przekonaniami, które wyznaje. Jak wygląda klauzula sumienia farmaceuty? Przez jakie przepisy prawa jest regulowana klauzula sumienia?

Przepisy prawa regulujące klauzulę sumienia

Klauzula sumienia to przepis, który bezpośrednio wynika z Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jest to ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku. Mówi o niej dokładnie artykuł 39.

Należy jednak pamiętać, że klauzula sumienia obwarowana jest pewnymi ograniczeniami. Lekarz wprawdzie może odmówić wykonania świadczenia, jeśli stoi ono w sprzeczności z jego sumieniem, ale jednocześnie zobowiązany jest do wskazania innego lekarza, który pomoże pacjentowi. Należy również podkreślić, że klauzula sumienia nie może być stosowana, jeśli w grę wchodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia bądź życia pacjenta.

Czy tylko dla lekarzy?

Klauzula sumienia przeznaczona jest nie tylko dla lekarzy. Oczywiście klauzula sumienia lekarza wykorzystywana jest najczęściej, ale warto pamiętać, że mogą korzystać z niej również pielęgniarki, a także położne. Co jednak ważne, w przypadku osób wykonujących ten zawód klauzula sumienia regulowana jest przez ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej. Tym, czemu dzisiaj poświęca się dużo uwagi jest również klauzula sumienia farmaceuty. Warto jednak pamiętać, że w przypadku farmaceutów klauzula sumienia nie może być stosowana.

Klauzula sumienia co to – to jedno z częściej zadawanych dzisiaj przez pacjentów pytań. Klauzula sumienia chroni lekarzy, ale warto pamiętać, że skonstruowana jest tak, aby również pacjenci czuli się bezpiecznie.