Usługi kadrowe i płacowe
Dla firm

Usługi kadrowe i płacowe

Oferujemy Państwu outsourcing kadrowy w Warszawie. Zlecenie usług kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej ma wiele zalet. Najistotniejsze z nich to redukcja kosztów związanych z utrzymaniem specjalistycznych etatów i zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, jak i utrzymanie wynagrodzeń pracowników w ścisłej tajemnicy. Outsourcing kadrowo-płacowy jest coraz popularniejszym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorstwa, także w Warszawie.

Spółki audytorskie i doradcy podatkowi z Grupy BPG zapewniają rzetelność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej oraz doradztwo w zakresie prawa pracy. Usługi kadrowe i płacowe prowadzone są przy użyciu najnowszych technologii. Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność danych. Dokładny zakres świadczonych usług ustalamy wspólnie z Klientem indywidualnie w zależności od istniejących potrzeb. Zapraszamy do współpracy z naszym doświadczonym biurem księgowym z Warszawy!

Outsourcing kadrowy i płacowy w Warszawie

BPG oprócz kompleksowych usług, takich jak doradztwo księgowe Warszawa, świadczy również obsługę kadrowo-płacową dla klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz profesjonalizmowi i wiedzy pracowników stoją one na bardzo wysokim poziomie. Przedsiębiorcy, którzy nam zaufali nie muszą martwić się o prowadzenie akt pracowniczych ani o ich rozliczanie. Zajmujemy się wszystkim, co niezbędne w tym zakresie w ramach ustaleń zawartych w umowie.

Zakres usług kadrowych:

 • elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych,
 • elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych,
 • platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami,
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń, kartotek urlopowych, kartotek ewidencji czasu pracy,
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika,
 • skierowania na badania lekarskie,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,
 • ewidencja świadectw lekarskich.

Zakres usług płacowych:

 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie,
 • sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u wraz z obowiązującymi załącznikami i przelewami na drukach dopuszczonych przez ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego PIT-4R, rozliczenia roczne pracowników PIT-11 i PIT-40,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON,
 • wypełnianie formularzy Głównego Urzędu Statystycznego.

Polecamy nasz outsourcing księgowości Warszawa, który oszczędzi Państwu wydatków. Oferujemy również inne usługi dla przedsiębiorstw m.in. audyt finansowy w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia zasad i zakresu współpracy.