Ty też możesz podnieść swoje nauczycielskie kompetencje!
Usługi

Ty też możesz podnieść swoje nauczycielskie kompetencje!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli to placówka, która organizuje szkolenia dla nauczycieli. W ten sposób pomaga im w podniesieniu kwalifikacji i kompetencji.

Dla potrzeb różnych grup słuchaczy

Szkolenia dla nauczycieli, które organizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli są bardzo cenioną formą przez nauczycieli doskonalenia zawodowego. Oferta Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest przygotowywana w oparciu o potrzeby szkoleniowe rad pedagogicznych.

Zachodzące zmiany w oświacie wymuszają na pracownikach Centrum szybkie reagowanie, ale dzięki temu szkolenia nauczycieli są dostosowane do tych zmian. Co ważne, szkolenia dla rady pedagogicznej organizowane są nie tylko dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Mogą brać w nich udział także nauczyciele przedszkolni oraz kadra zarządzająca i dyrektorzy placówek oświatowych. Oferta obejmuje zarówno szkolenia branżowe, jak i przedmiotowe.

Bogata oferta i doświadczona kadra

Kadrę Centrum Doskonalenia Nauczycieli tworzą doświadczeni trenerzy. Dzięki temu mogą bardzo efektywnie przygotować uczestników szkolenia do podniesienia kompetencji. Szkolenia rady pedagogicznej odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych. Są organizowane w trybie stacjonarnym i online. W tych drugich że mogą brać w nich udział nauczyciele z całego kraju bez względu na miejsce zamieszkania i pracy.

Szkolenia dla nauczycieli, które organizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli to dobre źródło rozległej wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności z wybranej, bardzo szerokiej tematyki.