Podstawowe informacje o wolności sumienia
Zdrowie

Podstawowe informacje o wolności sumienia

Klauzula sumienia co to – od pewnego czasu coraz więcej pacjentów zadaje to pytanie. Wynika to z coraz większej grupy specjalistów, którzy powołują się na nią, stawiając pacjentów w bardzo trudnej sytuacji. Zobaczmy czym jest klauzula sumienia, jakie obowiązki nakłada na lekarza, który decyduje się z niej skorzystać, a także czy przeznaczone jest wyłącznie dla lekarzy.

Informacje o klauzuli sumienia

Klauzula sumienia to nic innego jak przepis, na mocy którego lekarz ma prawo odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego, jeśli to jest niezgodne z jego przekonaniami. W zdecydowanej większości przypadków klauzula sumienia dotyczy lekarzy ginekologów.

Warto jednak pamiętać, że klauzula sumienia lekarza nie pozostawia pacjenta samego sobie. Lekarz, który sięga po klauzulę sumienia zobowiązany jest do skierowania pacjenta do innego specjalisty, który z takiej furtki nie skorzysta. Klauzula sumienia lekarza nie jest dostępna również wówczas, gdy zachodzi zagrożenie zdrowia bądź życia pacjenta.

Czy klauzula jest tylko dla lekarzy?

Okazuje się, że klauzula sumienia nie jest dostępna wyłącznie dla lekarzy. Korzystać mogą z niej także pielęgniarki oraz położne. Coraz częściej pojawia się również pojęcie, którym jest klauzula sumienia farmaceuty. Należy jasno podkreślić, że obowiązujące aktualnie przepisy wskazują, że klauzula sumienia farmaceuty nie istnieje. Oznacza to, że farmaceuta nie może odmówić sprzedania pacjentowi konkretnych leków.

Klauzula sumienia ma dbać o personel medyczny. Nie zapomina przy tym jednak o pacjencie. Warto też pamiętać, że każdy, kto decyduje się wykonywać zawód medyczny powinien przede wszystkim kierować się dobrem pacjenta. To zawsze pacjent powinien znajdować się na pierwszym miejscu.