Dowiedzmy się więcej o przepisach w zawodach medycznych
Zdrowie

Dowiedzmy się więcej o przepisach w zawodach medycznych

Klauzula sumienia co to – to jedno z tych pytań, które coraz częściej zadają pacjenci. Okazuje się, że klauzula sumienia stała się tym, z czym zderzają się naprawdę nierzadko. Warto więc dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Wskazujemy czym jest klauzula sumienia, z czego wynika, a także w jaki sposób chroni również interes pacjenta.

Podstawowe informacje o klauzuli sumienia

Klauzula sumienia lekarza to przepis, zgodnie z którym lekarz może nie wykonać dla pacjenta świadczenia zdrowotnego, jeśli pozostawałoby ono w sprzeczności z przekonaniami, które wyznanej. Zdecydowanie najczęściej klauzula sumienia stosowana jest przez lekarzy ginekologów, którzy odmawiają już nie tylko wykonania zabiegu przerwania ciąży, ale nawet przepisania środków antykoncepcyjnych.

Warto jednak pamiętać, że klauzula sumienia nie zapomina o pacjentach. Jeśli lekarz decyduje się z niej skorzystać, jego obowiązkiem jest skierować pacjenta do innego specjalisty, który z klauzuli nie skorzysta. Nie może bowiem w imię własnych zasad pozostawić pacjenta bez pomocy.

Z czego wynika?

Klauzula sumienia lekarza ujęta jest w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Co ciekawe, klauzula sumienia dostępna jest także dla pielęgniarek i położnych. W ich przypadku jej stosowanie wynika z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Tym, o czym mówi się obecnie bardzo dużo jest także klauzula sumienia farmaceuty. Warto pamiętać, że aktualnie nie ma żadnych jasnych przepisów prawnych, które dopuszczałyby klauzulę sumienia dla aptekarzy.

Klauzula sumienia to gorący temat. Warto jednak pamiętać, że za wszelkimi dyskusjami światopoglądowymi zawsze kryje się pacjent i to on powinien być stawiany na pierwszym miejscu.