Usługi

Dla kogo jest kurs tworzenia kosztorysu?

Z pewnością nie każdy wie co to jest kurs kosztorysowania i do czego może być potrzebny, jednak wszyscy budowlańcy, zajmujący się nadzorem budowlanym, chcący pracować w zawodzie kosztorysanta robót budowlanych oraz osób zatrudniających się na stanowiskach managerów kosztów, powinni wiedzieć co to są kursy kosztorysowania i gdzie najlepiej je zrobić, aby osiągnąć właściwe kwalifikacje.

Także osoby już pracujące przy kosztorysach budowlanych, za pomocą szkolenia kosztorysowania mogą podnieść własne kwalifikacje i umiejętności.

Nauka nie jest trudna

Kurs kosztorysowania jest przeznaczony dla osób, które poszukują dodatkowej wiedzy oraz chcą opanować oprogramowanie komputerowe, służące do tworzenia gotowych kosztorysów budowlanych. Nauka kosztorysowania nie jest trudna, pod warunkiem że podczas kursu będziemy pilnie słuchać oraz wypełniać wszystkie polecenia trenera.

Kurs nauczy nas tworzenia kosztorysów, podniesiemy dzięki niemu już nabyte kwalifikacje z zakresu kosztorysowania, a także zapoznamy się z praktycznymi umiejętnościami, które będziemy mogli wykorzystać w pracy. Najważniejszą kwestią jest jednak oprogramowanie komputerowe, dzięki któremu będziemy mogli łatwo i profesjonalnie przygotować pełny kosztorys budowlany.

Egzamin końcowy na zakończenie kursu

Aby kurs mógł zostać za pozytywnie zakończony, trzeba zdać odpowiedni egzamin. Kosztorys szkolenia to nie tylko wiedza teoretyczna oraz praktyczna, ale również możliwość zdania egzaminu i otrzymania dowodu ukończenia kursu, którym jest zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawy kosztorysowania są niezbędne w zawodzie inspektora nadzoru oraz kosztorysanta budowlanego, dlatego dodatkowa nauka kosztorysowania jest tak potrzebna w dokształcaniu zawodowym.